Om fotoklubben

Om oss

Klubben har ca 40 medlemmer med kunnskap innenfor de fleste områder innen foto; makro, portrett, landskap, studio, sport, natur og bildebehandling.

Klubben har blitzanlegg, skjermkalibrator, røykmaskin, vindmaskin og prosjektor som medlemmene kan benytte.

Medlemskontingenten er på kr 350,- pr år, som inkluderer kaffe på klubbmøter.

Kontonummer er: 3201 65 13910, vennligst merk innbetalingen med navn og send gjerne en e-post slik at vi får registrert mailadresse.

Stavanger Fotoklubb er medlem av NSFF (Norsk Selskap For Fotografi).

e-post: stavanger.fotoklubb@gmail.com

Medlemsinformasjon

Medlemsinfo Stavanger fotoklubb.

Møtested:                            Ryfylke Friluftsråd, Gamle Jåttåvågen 67, 4020 Stavanger

Tid:                                      Siste tirsdag i hver måned Kl. 19.00 – 22.00

Medlemmer:                        Ca 40 stk

Medlemskontigent               350,- / år

Klubbens kontonr                3201.65.13910

Web adresse:                      www.stavangerfotoklubb.no

Klubbens formål er å fremme interesse for fotografering i et sosialt og aktivt miljø for alle fotografer uansett nivå.

Det settes ingen kriterier til forkunnskap innen foto. Alle er velkomne som medlem – uavhengig av erfaringsnivå og fotoutstyr.

Fotoklubben har medlemmer i alle aldre. Miljøet er hyggelig og alle er pliktige til å bidra til et godt sosialt miljø.

Vi har ved hvert månedsmøte valg av månedens bilder i kategori farge, svart/hvitt og tema. Det kan leveres inn inntil 3 bilder, og man velger selv hvordan man vil fordele dem mellom kategoriene. Klubben har en opplastingsfunksjon på nett for bilder som skal være med på månedsmøtene, se siden «Hva skjer i fotoklubben». Passord for opplasting gis ved innmelding i klubben.

På månedsmøtet velger hvert medlem ut opptil tre favorittbilder i hver kategori, og det fordeles 10 poeng fritt mellom valgte bilder.  Stemmene telles opp, og 1, 2 og 3 plass blir premiert med hhv. 10, 7 og 5 poeng.

Det blir også gitt poeng til ”antatte” bilder som kommer på 4, 5 og 6 plass. Poengsum er 3, 2 og 1 for disse plasseringene. Poeng fra hvert månedsmøte regnes sammen gjennom året, slik at man til slutt kan kåre ”Årets Fotograf”.

Etter avstemning går vi gjennom alle viste bilder for diskusjon og konstruktiv kritikk.

Vi prøver i tillegg å ha et tema på hvert månedsmøte, dette kan være en intern eller ekstern foredragsholder, teknisk «drypp», eller liknende.  Ved hvert møte blir det servert kaffe, te, kjeks etc. Dette dekkes av medlemskontingenten.

Vi prøver i tillegg til månedensmøtene og workshops å ha en tur per semester som arrangeres av klubben.

Klubbens fulle aktivitetsskjema ligger ute på: www.stavangerfotoklubb.no

Klubben har en Facebookside som er tilgjengelig for klubbens medlemmer.

Klubben har også studioblitser inkl lysmåler som lånes ut gratis til klubbens medlemmer.

Velkommen ?

Har du / dere ytterligere spørsmål, vennligst ta kontakt her: www.stavangerfotoklubb.no/

Mvh
Nanco Hoogstad
Formann / Stavanger Fotoklubb